CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HOA QUẢNG NAM
Nhà máy Đông lạnh xuất khẩu Việt Hoa
Nhà máy sản xuất ván ép

Công ty Cổ phần Việt Hoa Quảng Nam
Địa chỉ:
Xã Tam Hiệp
Huyện Núi Thành
Tỉnh Quảng Nam
560000
Việt Nam
Điện thoại:
+84 235 3567286
Fax:
+84 235 3567286
Mobile:
+84 989 553 286
Send an Email
(Tùy chọn)
Thông tin khác:

Nhà Máy Đông Lạnh Xuất Khẩu Việt Hoa

Địa chỉ: Lô 1, Khu CN Tam Hiệp, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Nhà Máy Sản Xuất Ván Ép

Địa chỉ: Lô 1, Khu CN Tam Hiệp, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam