CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HOA QUẢNG NAM
Nhà máy Đông lạnh xuất khẩu Việt Hoa
Nhà máy sản xuất ván ép

Thủy sản đông lạnh

Sản phẩm cá nục và cá ngừ ồ đông lạnh

Loại cá: Cá nục bông, nục gai, cá ngừ ồ

Các loại cá này là sản phẩm theo mua và kích thước của cá phụ thuộc vào mùa vụ đánh bắt và bắt đầu từ tháng 3 hàng năm.

Nguồn cá: Từ biển Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.

Xem tiếp...