CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HOA QUẢNG NAM
Nhà máy Đông lạnh xuất khẩu Việt Hoa
Nhà máy sản xuất ván ép

Heo sữa đông lạnh

Sản phẩm heo sữa đông lạnh

Heo sữa đông lạnh là sản phẩm chủ lực của Nhà máy đông lạnh xuất khẩu Việt Hoa được đưa vào sản xuất từ năm 2013 với các thị trường chủ yếu là Trung Quốc, Hông Kông và Maylaysia. Bên cạnh đó Nhà máy cũng cung cấp số lượng lớn cho thị trường tiêu thụ nội địa.

Nguồn heo: Heo được thu mua tại một số vùng chuyên cung cấp tại các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định

Xem tiếp...