CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HOA QUẢNG NAM
Nhà máy Đông lạnh xuất khẩu Việt Hoa
Nhà máy sản xuất ván ép

Ván lạng

Sản phẩm gỗ ván lạng cao su

Từ năm 2016 Công ty Cổ phần Việt Hoa đã đưa dây chuyền sản xuất ván lạng vào hoạt động sản xuất ra các loại sản phẩm ván lạng phục vụ cho thị trường xuất khẩu. Hiện nay Công ty đã đầu tư thêm máy móc thiết bị để tăng sản lượng sản xuất phục vụ nguyên liệu cho Nhà máy sản xuất ván ép của Công ty và xuất khẩu.

Xem tiếp...