CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HOA QUẢNG NAM
Nhà máy Đông lạnh xuất khẩu Việt Hoa
Nhà máy sản xuất ván ép

Sản phẩm

Sản phẩm ớt khô, ớt muối và ớt tươi đông lạnh

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường Nhà máy dông lạnh xuất khẩu Việt Hoa đã cung cấp ra thị các sản phẩm ớt từ năm 2014. Sản phẩm được lựa chọn kỹ và có chất lượng từ các vùng chuyên canh ớt nổi tiếng tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.

Các sản phẩm ớt của chúng tôi hiện tại cung cấp:

  • Ớt tươi đã qua lựa chọn và sơ chế
  • Ớt tươi đã cấp đông
  • Ớt khô
  • Ớt muối

Xem tiếp...