CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HOA QUẢNG NAM
Nhà máy Đông lạnh xuất khẩu Việt Hoa
Nhà máy sản xuất ván ép

总部和经营地点 - 广南越花股份公司
Địa chỉ:
广南省城山县三峡社三峡工业区1区
560000
Vietnam
Điện thoại:
0235 3567286
Fax:
0235 3567286
Mobile:
0989 553 286
Send an Email
(Tùy chọn)